Kedves Betegünk! Tisztelt Látogató!

Intézményünk Budapest Főváros XI. Kerületi Újbuda Önkormányzata testületi határozatának értelmében közfeladataihoz jobban illeszkedő új nevet kapott:

Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft .

röviden: Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.

Szent Kristóf az útonlévők és az elesettek védőszentje, a tizennégy segítő szent egyike. Vértanú halát halt. Több vendéglátó hely és a Magyar Auto Klub díja viseli nevét, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár védőszentje. Egészségügyi vonatkozását az elesettek megsegítése erősíti, melyből a gyermek motívuma intézményünk esetében további kapcsolódási pontot jelent.

A hagyomány szerint Kristóf a 3. század derekán Szamóban (Lükia) adta életét Krisztusért. Az óriás termetű Kristófot az a vágy fűtötte, hogy szolgálatait a leghatalmasabb úrnak ajánlja fel. Először egy király szolgálatába állt, de mert ez félt az ördögtől, otthagyta, és az ördög szolgálatába szegődött. Csakhogy az ördög is félt a kereszt jelétől – így jutott el Kristóf végül Krisztushoz. Amikor Krisztust kereste, egy remete azt a tanácsot adta neki, hogy ha Krisztussal akar találkozni, keresztelkedjék meg és legyen a felebarátai szolgálatára. Volt ott egy hatalmas folyó, melyen a zarándokok mindig csak nagy félelemmel tudtak átkelni. A remete azt ajánlotta Kristófnak, hogy hatalmas erejét itt állítsa az emberek szolgálatába, azaz ha a folyóhoz érkezik valaki és fél a víz sodrásától, segítsen az átkelésben. Kristóf megfogadta a tanácsot. Készített magának egy kunyhót a folyó partján, abban élt, s egy nagy botra támaszkodva sorra átvitte a folyón az utasokat. Egy éjjel úgy hallotta, mintha a nevén szólították volna. Egy szegényes külsejű gyermek állt kunyhója előtt, és a segítségét kérte. Amint azonban a folyó közepe felé tartott, a teher mind nehezebb lett, mintha ólmot cipelt volna. Csaknem a víz alá merült a súlya alatt, s minden erejét össze kellett szednie, hogy átérjen a túlsó partra. Ott azután a kisfiú elmagyarázta Kristófnak a keresztség misztériumát, és azt mondta: ,,Ami a válladat nyomta, több volt, mint az egész világ. A Teremtőd volt az, akit áthoztál, én ugyanis az a Krisztus vagyok, aki a leghatalmasabb és akinek szolgálni akartál.”

Intézményünk és dolgozói a betegellátás során fontosnak tartják azt az áldozatos lelkületű hozzállást, amelyet Szent Kristóf példája is elénk állít.

Honlapunkat az alábbi címen érhetik el: www.szentkristofrendelo.hu